App Suomi
1.7.2021

Kalastus saa­ris­tos­sa

Ter­ve­tu­loa Suomen saa­ris­toon!
App Suomi
App Suomi


Kalastus saaristossa

Saaristomeri on hyvin repaleinen saariryhmä, johon lukeutuu lukuisia erikokoisia saaria. Näistä suurimpia ovat mm. Korppoon, Nauvon, Hirvensalon, Kakskerran ja Ruissalon saaret. Turun eteläpuolella avautuukin todella ainutlaatuinen saaristo.


Tärkeimmät kalalajit ja niiden kalastus

Ahven (Perca fluviatilis)Ahvenen levinneisyysalue on käytännössä katsoen koko Suomi. Ahvenella ei ole alamittaa. Ahventa saa hyvin ihan rantavesistä ja sitä kalastetaan ympäri vuoden. Pilkin lisäksi ahventa saa hyvin uistimella ja ongella

Kuha (Sander lucioperca)Kuhat viihtyvät talvella syvässä vedessä, kun taas keväällä ja alkukesällä kuhat tulevat matalaan veteen. Päivällä ne ovat syvällä ja kauempana rannoista, hämärissä taas ylemmissä vesikerroksissa saalistamassa.

Hauki (Esox lucius)Hauet liikkuvat aktiivisesti ravinnon perässä, seurailevat rantavesiin tulleita silakkaparvia tai nousevat jokiin kutumatkalla olevien salakoitten perässä. Koska hauki on yleinen, miltei joka paikan kala, kookas ja sen liha varsin kelvollista.

Siika (Coregonus lavaretus)Siiat liikkuvat enimmäkseen rannikkolinjaa vastaan kohtisuoraan matalan ja syvän veden välillä. Kesällä ne ovat syvällä tai ulkosaaristossa, syksyllä kutuaikana matalassa ja yleensä lähellä rannikkoa.

Meritaimen (Salmo trutta)Meritaimenet pysyttelevät pääasiassa rannikon läheisyydessä. Meritaimen on varsin suosittu istutuskala ja Saaristomeren meritaimenet ovat suurimmaksi osin istutuksista peräisin. Runsaat poikasistutukset ovat saaneet aikaan sen.

SilakkaSilakka on vapaan veden parvikala. Kevätkutuiset silakat liikkuvat alkutalvella rannikkoa kohti, mutta talven kuluessa ne hakeutuvat ulapalle ja syvään veteen. Keväällä liikkumissuunta on taas kohti rannikon kutupaikkoja.


Vapaa-ajan kalastuksen lupajärjestelmä

Kalastusluvat ja maksut

Katso kalastusrajoitukset osoitteessa kalastusrajoitus.fi.

Kalastuslupa tulee hankkia ennen kalastamista. Onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaus ovat maksuttomia yleis­ka­las­tusoi­keuk­sia, joihin ei tarvita kalastuslupaa

Kalastushoitomaksun voi hoitaa näillä tavoilla:

  • Eraluvat.fi
  • Eräluvat-mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la
  • Metsähallituksen palvelunumerosta 020 69 2424,
  • Metsähallituksen luontokeskuksesta tai R-kioskilta.

Kalastonhoitomaksut:

  • 45 € / kalenterivuosi
  • 15 € / 7 vuorokautta
  • 6 €/vuorokausi

Kotisivu

Finland Archipelago Sea

https://finlandarchipelago.com/

App Suomi
App Suomi
App Suomi
App Suomi
App Suomi
App Suomi

App Suomi

Tervetuloa App Suomi Digilehti-Uutiskirje-sivuille.

Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

App Suomi  Appsuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

AppSuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2021©appsuomi.fi Kaikki oikeudet pidätetään.

2021©AppSuomi.Kaikki oikeudet pidätetään.