Background
7.6.2021

Kuusamo

Metsän Aarteet – Yrtti-, marja- tai sie­ni­ret­ki
1623044220390_632a2094-3652-4d64-a111-6555490c25a1-me.jpg

Retkellä Kuusamon metsään tutustutaan luonnon oman aarreaitan antimiin.


Opetellaan tunnistamaan ja keräämään sekä tutustutaan käyt­tö­mah­dol­li­suuk­siin, ajankohdasta riippuen, erilaisia yrttejä, marjoja ja sieniä.

Retken aikana voidaan nautiskella luonnon monimuotoisuuden lisäksi metsän rauhallisesta tunnelmasta ja kiinnittää huomio myös luontoa kunnioittavaan tapaan liikkua ja kerätä kallisarvoisia metsän aarteita.

Retki soveltuu ihan noviiseille, aloitteleville sekä myös jo hieman kokemusta omaaville kerääjille.

Työhyvinvointia tukeva metsäretki sopii myös yrityksille virkistyspäivien ohjelmaan.

Aikuinen 25 € /hlö

Lapsi (4-12) 5 € /hlö

WWW linkki

palosaarenporotila.fi/luonto-hyvinvointi


Kysy myös mahdollisia muita aikoja retkellesi.

Palosaaren poro- ja kalastustila

posti@palosaarenporotila.fi

+358 (0)44 3399 441

App Suomi
App Suomi

App Suomi

Tervetuloa App Suomi Digilehti-Uutiskirje-sivuille.

Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

App Suomi  Appsuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

AppSuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2021©appsuomi.fi Kaikki oikeudet pidätetään.

2021©AppSuomi.Kaikki oikeudet pidätetään.