App Suomi
1.6.2021

Säh­kö­pot­ku­lau­ta

Lä­hi­liik­ku­mi­sen vai­vat­to­muus
App Suomi


Hei ,

Tiesitkö, että … ?

Skuutilla ajaminen maksaa 1000 kilometrillä vähemmän, kuin kupillinen kahvia kahvilassa.


Alle 5 km matkalla voit olla skuutilla nopeampi kuin autolla.

Voit käyttää aikasi viisaammin, kuin odottaen bussia pysäkillä tai autolla parkkipaikkaa etsien.


Parannat alueesi ilman laatua saastuttamalla vähemmän.

Tee päätös tänään ja ota mikroliikkuminen osaksi arkeasi.

Tuotteet löydät👇

www.reway.fi

App Suomi
App Suomi

App Suomi

Tervetuloa App Suomi Digilehti-Uutiskirje-sivuille.

Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

App Suomi  Appsuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

AppSuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2021©appsuomi.fi Kaikki oikeudet pidätetään.

2021©AppSuomi.Kaikki oikeudet pidätetään.