App Suomi
28.5.2021

Kuusamo

Kalastus ja luon­to­ret­ki

Tule nauttimaan kauniista ja rauhoittavasta luonnosta.

Tutustu poroihin, porojen ja poronhoitajien elämään.


Lyhyellä kävelyllä porotilalta kalastuslammelle(n.1,5km) tutustutaan suomalaisen metsän monimuotoisuuteen ja nautitaan luonnon rauhoittavasta tunnelmasta.

Kokeile kalastajantaitojasi kauniilla yksityisellä erämaalammella, jossa kirjolohet, siiat, hauet ja ahvenet odottavat sinua. Myös lammen lähimetsä on tutustumisen arvoinen kauniine maisemineen ja kerättävine aarteineen.

Lammen rannalla, rauhoitetun ikikuusikon katveessa, laavun nuotion äärellä nautimme eväitä ja kerromme tarinoita poroista, kalastuksesta ja luonnosta.


Ohjelman lopuksi vierailemme myös historiallisessa porotilan 100-vuotta vanhan pirtin käsityömyymälässä.

Aikuinen 70€/hlö

Lapsi (4-12) 35€ /hlö

WWW linkki

palosaarenporotila.fi/


Porotilamme on avoinna ainoastaan varauksesta.

Kysy myös mahdollisia muita aikoja retkellesi.

Palosaaren poro- ja kalastustila

posti@palosaarenporotila.fi

+358 (0)40 589 1695

App Suomi
App Suomi
App Suomi

App Suomi

Tervetuloa App Suomi Digilehti-Uutiskirje-sivuille.

Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

App Suomi  Appsuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

AppSuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2021©appsuomi.fi Kaikki oikeudet pidätetään.

2021©AppSuomi.Kaikki oikeudet pidätetään.