App Suomi
26.5.2021

Lappi

Kil­pis­jär­vi
App Suomi

Saanan valloitus

Skandien vuoriston laidalla si­jait­se­va Saana on Suomen kuuluisin tunturi. Sen laki kohoaa 1029 metriin me­ren­pin­nan ylä­puo­lel­le.

Alkumatka taitetaan loivaan ylämäkeen leh­to­mai­se­mas­sa. Puu­ra­jas­ta alkaa jyrkähkö nousu ja ki­vik­koi­nen polku johtaa Saanan huipulle, missä avautuu huikea näkymä kaikkiin il­man­suun­tiin.


Ret­kie­väi­nä lämmintä mehua ja pientä purtavaa.

Pa­ti­koin­ti 84 €/henkilö

Hinta sisältää ret­kie­väät, opas­tuk­sen, ar­von­li­sä­ve­ron, va­kuu­tuk­sen sekä Kil­pis­jär­ven alueella haun ma­joi­tuk­ses­ta. Oppaat ottavat retkiltä kuvia, joita asiakkaat saavat maksutta itselleen.


Oppaat puhuvat suomea ja englantia.

Pa­ti­koin­ti 84 €/henkilö

www linkki

kil­pis­sa­fa­rit.fi/saanan-valloitus/


Kil­pis­sa­fa­rit on vuonna 1995 pe­rus­tet­tu kil­pis­jär­ve­läi­nen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys.

Kil­pis­sa­fa­rien mukana kuljet tur­val­li­ses­ti.

info@kil­pis­sa­fa­rit.fi

+358 (0) 40 5455 123

App Suomi
App Suomi

App Suomi

Tervetuloa App Suomi Digilehti-Uutiskirje-sivuille.

Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

App Suomi  Appsuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

AppSuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2021©appsuomi.fi Kaikki oikeudet pidätetään.

2021©AppSuomi.Kaikki oikeudet pidätetään.