App Suomi
11.5.2021

Mo­bii­li­kam­pan­ja

Lii­ke­lah­ja-Lii­ke­lah­jat

App Suomi

Mo­bii­li­kam­pan­ja -Lii­ke­lah­ja


Unisex huppari

Unisex huppari pii­lo­te­tul­la ve­to­ket­jul­la ja pyöreillä nyöreillä.

Kangas 300g/m2.

Tässä mallissa on ve­to­ket­jul­li­set taskut.

6 vä­ri­vaih­toeh­toa. Katso värit ja mitoitus la­dat­ta­vas­ta tuo­te­kor­tis­ta.

Tuotenro.: O63401

Linkki tuo­te­si­vuil­le

ogg.fi/teks­tii­lit/


OGG Finland

Toimisto ja showroom

Kor­ne­tin­tie 3,

00380 Helsinki

Yrittäjä Mika Nitovuori

Puhelin: +358 400 940142

Email: mika@ogg.fi

App Suomi
App Suomi

App Suomi

Tervetuloa App Suomi Digilehti-Uutiskirje-sivuille.

Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

App Suomi  Appsuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

AppSuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2021©appsuomi.fi Kaikki oikeudet pidätetään.

2021©AppSuomi.Kaikki oikeudet pidätetään.